Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
Проект за изменение на Наредбата за търговската дейност 16.06.2020 17:06 (прочетено 14)
Наредба за управление на земите от общинския поземлен фонд 18.02.2020 10:02 (прочетено 112)
Наредба за определяне размера на местните данъци 14.02.2020 17:02 (прочетено 116)
Програми за енергия от възобновяеми източници и био горива 10.02.2020 16:02 (прочетено 111)
Промяна на Наредбата за определяне на размера на МДТ 10.02.2020 12:02 (прочетено 97)
Проект на наредба за ППС с животинска тяга 04.02.2020 16:02 (прочетено 108)
Изменение на чл.20, ал.1 и чл.20, ал.2 от Наредба 1 04.02.2020 16:02 (прочетено 97)
Проект за допълнение на Наредба за отглеждане на животни 13.01.2020 19:01 (прочетено 115)
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 13.01.2020 18:01 (прочетено 118)
Проект за изменение и допълнение на НУЗОПФ 13.12.2019 18:12 (прочетено 133)
Стратегия за управление на Общ.собственост - 2019 - 2023 07.12.2019 12:12 (прочетено 160)
Проект на ПУРОС - 2020 07.12.2019 12:12 (прочетено 160)
Правилник за организацията и дейността на ОбС 04.12.2019 12:12 (прочетено 158)
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019 27.11.2019 16:11 (прочетено 166)
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 26.11.2019 17:11 (прочетено 134)
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2018 04.04.2019 09:04 (прочетено 303)
Наредба за изграждане и опазване на зелената система 06.03.2019 15:03 (прочетено 323)
Наредба за управление на земи от общински поземлен фонд 06.03.2019 15:03 (прочетено 324)
Наредба за изграждане и опазване на зелената система 27.02.2019 15:02 (прочетено 305)
Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд 03.01.2019 10:01 (прочетено 345)
Изменение в Наредбата за местните данъци и такси 16.12.2018 13:12 (прочетено 431)
Програма за управление на отпадъците 2018-2020 25.07.2018 14:07 (прочетено 507)
Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред 04.06.2018 15:06 (прочетено 650)
Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти 04.05.2018 12:05 (прочетено 737)
Общинска стратегия за личностно развитие на децата и... 10.01.2018 16:01 (прочетено 907)
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 29.11.2017 16:11 (прочетено 990)
Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017 29.11.2017 09:11 (прочетено 992)
Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 15.11.2017 17:11 (прочетено 1121)
Проект за изменение на НРПУРОИ 11.10.2017 10:10 (прочетено 1091)
Наредба за принудително премахване на незаконни строежи 18.08.2017 13:08 (прочетено 1236)
Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред 19.04.2017 08:04 (прочетено 1269)
Общински годишен план за младежта - 2017г. 06.02.2017 17:02 (прочетено 1363)
Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже 21.12.2016 13:12 (прочетено 1552)
Компенсиране на намалени цени на билети и карти 21.12.2016 13:12 (прочетено 1504)
Изм. 2 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 1442)
Изм. 1 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 1440)
Стратегия за развитието на туризма 21.12.2016 13:12 (прочетено 1514)
Проект на наредба за записване в детските градини 01.08.2016 15:08 (прочетено 1646)
Проект на Наредба за управление на отпадъците 05.08.2015 17:08 (прочетено 2033)