Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Общинска стратегия за личностно развитие на децата и... 10.01.2018 16:01 (прочетено 200)
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 29.11.2017 16:11 (прочетено 230)
Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017 29.11.2017 09:11 (прочетено 196)
Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 15.11.2017 17:11 (прочетено 262)
Проект за изменение на НРПУРОИ 11.10.2017 10:10 (прочетено 292)
Наредба за принудително премахване на незаконни строежи 18.08.2017 13:08 (прочетено 377)
Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред 19.04.2017 08:04 (прочетено 493)
Общински годишен план за младежта - 2017г. 06.02.2017 17:02 (прочетено 589)
Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже 21.12.2016 13:12 (прочетено 665)
Компенсиране на намалени цени на билети и карти 21.12.2016 13:12 (прочетено 687)
Изм. 2 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 725)
Изм. 1 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 635)
Стратегия за развитието на туризма 21.12.2016 13:12 (прочетено 675)
Проект на наредба за записване в детските градини 01.08.2016 15:08 (прочетено 857)
Проект на Наредба за управление на отпадъците 05.08.2015 17:08 (прочетено 1257)