Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
Проект за допълнение на Наредба за отглеждане на животни 13.01.2020 19:01 (прочетено 8)
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 13.01.2020 18:01 (прочетено 5)
Проект за изменение и допълнение на НУЗОПФ 13.12.2019 18:12 (прочетено 29)
Стратегия за управление на Общ.собственост - 2019 - 2023 07.12.2019 12:12 (прочетено 38)
Проект на ПУРОС - 2020 07.12.2019 12:12 (прочетено 36)
Правилник за организацията и дейността на ОбС 04.12.2019 12:12 (прочетено 42)
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019 27.11.2019 16:11 (прочетено 39)
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 26.11.2019 17:11 (прочетено 38)
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2018 04.04.2019 09:04 (прочетено 182)
Наредба за изграждане и опазване на зелената система 06.03.2019 15:03 (прочетено 198)
Наредба за управление на земи от общински поземлен фонд 06.03.2019 15:03 (прочетено 207)
Наредба за изграждане и опазване на зелената система 27.02.2019 15:02 (прочетено 209)
Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд 03.01.2019 10:01 (прочетено 228)
Изменение в Наредбата за местните данъци и такси 16.12.2018 13:12 (прочетено 304)
Програма за управление на отпадъците 2018-2020 25.07.2018 14:07 (прочетено 392)
Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред 04.06.2018 15:06 (прочетено 527)
Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти 04.05.2018 12:05 (прочетено 630)
Общинска стратегия за личностно развитие на децата и... 10.01.2018 16:01 (прочетено 786)
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 29.11.2017 16:11 (прочетено 890)
Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017 29.11.2017 09:11 (прочетено 868)
Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 15.11.2017 17:11 (прочетено 986)
Проект за изменение на НРПУРОИ 11.10.2017 10:10 (прочетено 957)
Наредба за принудително премахване на незаконни строежи 18.08.2017 13:08 (прочетено 1111)
Проект за изменение на Наредба №1 за обществения ред 19.04.2017 08:04 (прочетено 1151)
Общински годишен план за младежта - 2017г. 06.02.2017 17:02 (прочетено 1251)
Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже 21.12.2016 13:12 (прочетено 1438)
Компенсиране на намалени цени на билети и карти 21.12.2016 13:12 (прочетено 1398)
Изм. 2 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 1340)
Изм. 1 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9 21.12.2016 13:12 (прочетено 1338)
Стратегия за развитието на туризма 21.12.2016 13:12 (прочетено 1406)
Проект на наредба за записване в детските градини 01.08.2016 15:08 (прочетено 1542)
Проект на Наредба за управление на отпадъците 05.08.2015 17:08 (прочетено 1929)