Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Съобщение от 19.08.2019 год. 20.08.2019 16:08 (прочетено 2)
Съобщение от 19.08.2019 год. 20.08.2019 16:08 (прочетено 2)
Съобщение от 16.08.2019 год. 16.08.2019 10:08 (прочетено 8)
Съобщение от 16.08.2019 год. 16.08.2019 10:08 (прочетено 7)
Съобщение от 15.07.2019 год. 06.08.2019 09:08 (прочетено 20)
Съобщение от 29.07.2019г. 29.07.2019 14:07 (прочетено 21)
Съобщение от 10.07.2019г. 19.07.2019 09:07 (прочетено 14)
Съобщение от 17.07.2019 год. 17.07.2019 14:07 (прочетено 32)
Съобщение от 12.07.2019 год. 12.07.2019 12:07 (прочетено 28)
Съобщение от от 11.07.2019 год. 12.07.2019 09:07 (прочетено 50)
Съобщение от 04.07.2019год. 09.07.2019 14:07 (прочетено 31)
Съобщение от от 08.07.2019 год. 09.07.2019 14:07 (прочетено 28)
Съобщение от 03.07.2019г. 03.07.2019 21:07 (прочетено 34)
Съобщение от 02.07.2019год. 02.07.2019 14:07 (прочетено 40)
Съобщение от 28.06.2019г. 28.06.2019 14:06 (прочетено 33)
Съобщение от 31.05.2019 год. 31.05.2019 11:05 (прочетено 68)
Съобщение от 29.05.2019 год. 29.05.2019 11:05 (прочетено 70)
Съобщение от 23.05.2019г. 23.05.2019 11:05 (прочетено 71)
Съобщение от 09.05.2019г. 10.05.2019 11:05 (прочетено 75)
Съобщение от 23.04.2019г. 25.04.2019 10:04 (прочетено 92)
Съобщение от 22.04.2019г. 25.04.2019 10:04 (прочетено 82)
Съобщение от 17.04.2019г. 17.04.2019 17:04 (прочетено 94)
Съобщение от 09.04.2019г. 09.04.2019 17:04 (прочетено 97)
Съобщение от 02.04.2019г. 02.04.2019 14:04 (прочетено 106)
Съобщение от 01.04.2019 г. 01.04.2019 18:04 (прочетено 103)
Съобщение от 29.03.2019г. 29.03.2019 19:03 (прочетено 94)
съобщение от 12.03.2019г. 12.03.2019 19:03 (прочетено 102)
Съобщение от 06.03.2019г. 06.03.2019 15:03 (прочетено 140)
Съобщение от 05.02.2019г. 05.02.2019 18:02 (прочетено 185)
Съобщение от 04.02.2019г. 05.02.2019 18:02 (прочетено 168)
Съобщение от 03.01.2018г. 04.01.2019 15:01 (прочетено 186)
Съобщение от 17.12.2018г. 17.12.2018 10:12 (прочетено 192)
Съобщение от 13.12.2018г. 13.12.2018 13:12 (прочетено 195)
Съобщение от 30.11.2018г. 30.11.2018 17:11 (прочетено 186)
Съобщение от 21.11.2018г. 21.11.2018 15:11 (прочетено 211)
Съобщение от 16.11.2018г. 16.11.2018 12:11 (прочетено 212)
Съобщение от 12.11.2018г. 12.11.2018 14:11 (прочетено 196)
Съобщение от 23.10.2018г. 24.10.2018 09:10 (прочетено 246)
Съобщение 2 от 02.10.2018г. 02.10.2018 17:10 (прочетено 241)
Съобщение от 02.10.2018г. 02.10.2018 10:10 (прочетено 215)
Съобщение от 27.08.2018г. 28.08.2018 08:08 (прочетено 322)
Съобщение от 03.08.2018г. 03.08.2018 15:08 (прочетено 267)
Съобщения от 20.07.2018г. 20.07.2018 14:07 (прочетено 360)
Съобщение от 20.07.2018г. 20.07.2018 13:07 (прочетено 395)
Съобщение от 03.07.2018г. 03.07.2018 19:07 (прочетено 422)
Съобщение от 28.06.2018г. 28.06.2018 15:06 (прочетено 379)
Съобщение от 26,06.2018г. 26.06.2018 14:06 (прочетено 389)
Съобщение 3 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 383)
Съобщение 2 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 466)
Съобщение 1 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 398)
Съобщение от 18.05.2018г. 18.05.2018 14:05 (прочетено 524)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 455)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 515)
Съобщение от 30.04.2018г. 30.04.2018 16:04 (прочетено 475)
Съобщение от 27.04.2018г. 30.04.2018 08:04 (прочетено 482)
Съобщение от 25.04.2018г. 27.04.2018 08:04 (прочетено 420)
Съобщение от 10.04.2018г. 10.04.2018 14:04 (прочетено 467)
Съобщение от 29.03.2018г. 29.03.2018 11:03 (прочетено 577)
Съобщение от 19.03.2018г. 19.03.2018 18:03 (прочетено 627)
Съобщение от 27.02.2018г. 27.02.2018 09:02 (прочетено 685)
Съобщение от 22.02.2018г. 23.02.2018 17:02 (прочетено 675)
Съобщение от 21.02.2018г. 23.02.2018 10:02 (прочетено 671)
Разрешение за строеж - 09.02.2018г. 09.02.2018 14:02 (прочетено 694)
Съобщение от 07.02.2018г. 07.02.2018 16:02 (прочетено 635)
Съобщение от 02.02.2018г. 02.02.2018 16:02 (прочетено 708)
Съобщение от 01.02.2018г. 01.02.2018 14:02 (прочетено 711)
Съобщение от 31.01.2018г. 31.01.2018 17:01 (прочетено 675)
Съобщение от 26.01.2018г. 26.01.2018 16:01 (прочетено 744)
Съобщение от 25.01.2018г. 25.01.2018 09:01 (прочетено 750)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 750)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 688)
Съобщение от 22.01.2018г. 22.01.2018 08:01 (прочетено 525)
Съобщения от 05.01.2018г. 05.01.2018 16:01 (прочетено 836)
Съобщение от 11.12.2017г. 12.12.2017 09:12 (прочетено 843)
Съобщение от 01.12.2017г. 01.12.2017 14:12 (прочетено 899)
Съобщение от 29.11.2017г. 29.11.2017 16:11 (прочетено 795)
Съобщение от 28.11.2017г. 28.11.2017 18:11 (прочетено 792)
Съобщение от 23.11.2017г. 23.11.2017 11:11 (прочетено 824)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 901)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 796)
Съобщение от 07.11.2017 08.11.2017 11:11 (прочетено 835)
Съобщение от 16.10.2017г. 17.10.2017 10:10 (прочетено 877)
Съобщение от 11.10.2017г. 11.10.2017 18:10 (прочетено 869)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 936)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 950)