Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Съобщение 3 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 53)
Съобщение 2 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 47)
Съобщение 1 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 44)
Съобщение от 18.05.2018г. 18.05.2018 14:05 (прочетено 44)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 56)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 63)
Съобщение от 30.04.2018г. 30.04.2018 16:04 (прочетено 61)
Съобщение от 27.04.2018г. 30.04.2018 08:04 (прочетено 56)
Съобщение от 25.04.2018г. 27.04.2018 08:04 (прочетено 57)
Съобщение от 10.04.2018г. 10.04.2018 14:04 (прочетено 84)
Съобщение от 29.03.2018г. 29.03.2018 11:03 (прочетено 127)
Съобщение от 19.03.2018г. 19.03.2018 18:03 (прочетено 132)
Съобщение от 27.02.2018г. 27.02.2018 09:02 (прочетено 194)
Съобщение от 22.02.2018г. 23.02.2018 17:02 (прочетено 207)
Съобщение от 21.02.2018г. 23.02.2018 10:02 (прочетено 221)
Разрешение за строеж - 09.02.2018г. 09.02.2018 14:02 (прочетено 196)
Съобщение от 07.02.2018г. 07.02.2018 16:02 (прочетено 204)
Съобщение от 02.02.2018г. 02.02.2018 16:02 (прочетено 268)
Съобщение от 01.02.2018г. 01.02.2018 14:02 (прочетено 264)
Съобщение от 31.01.2018г. 31.01.2018 17:01 (прочетено 262)
Съобщение от 26.01.2018г. 26.01.2018 16:01 (прочетено 264)
Съобщение от 25.01.2018г. 25.01.2018 09:01 (прочетено 284)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 268)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 261)
Съобщение от 22.01.2018г. 22.01.2018 08:01 (прочетено 80)
Съобщения от 05.01.2018г. 05.01.2018 16:01 (прочетено 356)
Съобщение от 11.12.2017г. 12.12.2017 09:12 (прочетено 328)
Съобщение от 01.12.2017г. 01.12.2017 14:12 (прочетено 350)
Съобщение от 29.11.2017г. 29.11.2017 16:11 (прочетено 336)
Съобщение от 28.11.2017г. 28.11.2017 18:11 (прочетено 345)
Съобщение от 23.11.2017г. 23.11.2017 11:11 (прочетено 365)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 371)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 348)
Съобщение от 07.11.2017 08.11.2017 11:11 (прочетено 349)
Съобщение от 16.10.2017г. 17.10.2017 10:10 (прочетено 357)
Съобщение от 11.10.2017г. 11.10.2017 18:10 (прочетено 359)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 454)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 452)
Съобщение от 05.06.2017г. 05.06.2017 15:06 (прочетено 650)