Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Съобщение 2 от 02.10.2018г. 02.10.2018 17:10 (прочетено 23)
Съобщение от 02.10.2018г. 02.10.2018 10:10 (прочетено 22)
Съобщение от 27.08.2018г. 28.08.2018 08:08 (прочетено 77)
Съобщение от 03.08.2018г. 03.08.2018 15:08 (прочетено 64)
Съобщения от 20.07.2018г. 20.07.2018 14:07 (прочетено 84)
Съобщение от 20.07.2018г. 20.07.2018 13:07 (прочетено 104)
Съобщение от 03.07.2018г. 03.07.2018 19:07 (прочетено 136)
Съобщение от 28.06.2018г. 28.06.2018 15:06 (прочетено 123)
Съобщение от 26,06.2018г. 26.06.2018 14:06 (прочетено 122)
Съобщение 3 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 157)
Съобщение 2 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 162)
Съобщение 1 от 23.05.2018г. 23.05.2018 17:05 (прочетено 141)
Съобщение от 18.05.2018г. 18.05.2018 14:05 (прочетено 192)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 161)
Съобщение от 03.05.2018г. 03.05.2018 10:05 (прочетено 200)
Съобщение от 30.04.2018г. 30.04.2018 16:04 (прочетено 195)
Съобщение от 27.04.2018г. 30.04.2018 08:04 (прочетено 183)
Съобщение от 25.04.2018г. 27.04.2018 08:04 (прочетено 162)
Съобщение от 10.04.2018г. 10.04.2018 14:04 (прочетено 221)
Съобщение от 29.03.2018г. 29.03.2018 11:03 (прочетено 291)
Съобщение от 19.03.2018г. 19.03.2018 18:03 (прочетено 287)
Съобщение от 27.02.2018г. 27.02.2018 09:02 (прочетено 369)
Съобщение от 22.02.2018г. 23.02.2018 17:02 (прочетено 373)
Съобщение от 21.02.2018г. 23.02.2018 10:02 (прочетено 398)
Разрешение за строеж - 09.02.2018г. 09.02.2018 14:02 (прочетено 357)
Съобщение от 07.02.2018г. 07.02.2018 16:02 (прочетено 350)
Съобщение от 02.02.2018г. 02.02.2018 16:02 (прочетено 426)
Съобщение от 01.02.2018г. 01.02.2018 14:02 (прочетено 432)
Съобщение от 31.01.2018г. 31.01.2018 17:01 (прочетено 427)
Съобщение от 26.01.2018г. 26.01.2018 16:01 (прочетено 447)
Съобщение от 25.01.2018г. 25.01.2018 09:01 (прочетено 460)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 450)
Съобщение от 23.01.2018г. 23.01.2018 13:01 (прочетено 412)
Съобщение от 22.01.2018г. 22.01.2018 08:01 (прочетено 232)
Съобщения от 05.01.2018г. 05.01.2018 16:01 (прочетено 508)
Съобщение от 11.12.2017г. 12.12.2017 09:12 (прочетено 530)
Съобщение от 01.12.2017г. 01.12.2017 14:12 (прочетено 554)
Съобщение от 29.11.2017г. 29.11.2017 16:11 (прочетено 505)
Съобщение от 28.11.2017г. 28.11.2017 18:11 (прочетено 500)
Съобщение от 23.11.2017г. 23.11.2017 11:11 (прочетено 520)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 559)
Съобщение от 22.11.2017г. 23.11.2017 10:11 (прочетено 524)
Съобщение от 07.11.2017 08.11.2017 11:11 (прочетено 532)
Съобщение от 16.10.2017г. 17.10.2017 10:10 (прочетено 569)
Съобщение от 11.10.2017г. 11.10.2017 18:10 (прочетено 595)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 629)
Съобщение от 13.09.2017г. 15.09.2017 18:09 (прочетено 659)
Съобщение от 05.06.2017г. 05.06.2017 15:06 (прочетено 819)