Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
OB-2019-1 Доставка на закуска и обяд за учениците на СУ "Хр. 13.09.2019 16:09 (прочетено 50)
ОП-2018-1 - Доставка на гориво 24.10.2018 16:10 (прочетено 279)
ОБ-2018-2-Доставка на гориво за отопление 05.09.2018 16:09 (прочетено 392)
ОБ-2018-1-Доставка на закуски и обяд; 05.09.2018 16:09 (прочетено 382)
ОБ-17-2 - Доставка на гориво за отопление 01.09.2017 10:09 (прочетено 946)
ОБ-17-1 - Доставка на закуска и обяд 01.09.2017 10:09 (прочетено 926)
ОБ - 16 - 2 - Доставка на гориво за отопление 24.10.2016 13:10 (прочетено 1336)
ОБ- 16-1 - Доставка на закуски и обяд. 14.09.2016 11:09 (прочетено 1252)
ПП-15-2 - Доставка на закуски и обяд 02.09.2015 14:09 (прочетено 1731)
ПП-15-1 - Доставка на гориво 02.09.2015 14:09 (прочетено 1643)
Вътрешни правила 29.07.2015 12:07 (прочетено 1555)
Информация плащания закуска и обяд 29.07.2015 12:07 (прочетено 1605)
Публична покана - Доставка на гориво 30.10.2014 15:10 (прочетено 1873)
Договори - Доставка на закуска и обяд 06.10.2014 16:10 (прочетено 1877)
Протокол - Доставка на закуска и обяд 02.10.2014 14:10 (прочетено 1766)
Публична покана - Доставка храни 15.09.2014 16:09 (прочетено 1923)
Публ. покана - Периодична доставка на газьол за отопление 23.10.2013 15:10 (прочетено 2040)
Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици 12.09.2013 13:09 (прочетено 2176)
Публична покана - Доставка на дизел за отопление 31.10.2012 13:10 (прочетено 2356)
Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици 14.09.2012 15:09 (прочетено 2345)