Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Покана ремонт улици 11.05.2018 14:05 (прочетено 52)
Реконструкция на улична мрежа 16.03.2018 10:03 (прочетено 130)
Реконструкция и разширение кметство Община Павел баня 16.03.2018 08:03 (прочетено 128)
Проект "Реконструкция водоснабдителна мрежа села..." 17.07.2017 16:07 (прочетено 527)