Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
График ЗОП 2018г. 09.02.2018 16:02 (прочетено 25)
Вътрешни правила за управление цикъла на ОП 08.02.2018 14:02 (прочетено 27)
Промяна График ЗОП 2017 - 2 26.10.2017 11:10 (прочетено 111)
Промяна график ЗОП 2017 - 1 19.04.2017 15:04 (прочетено 343)
Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП 27.03.2017 12:03 (прочетено 357)
График ЗОП 2017г. 27.03.2017 11:03 (прочетено 364)