Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г. 09.04.2019 12:04 (прочетено 56)
График ЗОП 2019г. 19.02.2019 18:02 (прочетено 135)
Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г. 13.04.2018 08:04 (прочетено 427)
Промяна График ЗОП 2018г. 14.03.2018 08:03 (прочетено 486)
График ЗОП 2018г. 09.02.2018 16:02 (прочетено 630)
Вътрешни правила за управление цикъла на ОП 08.02.2018 14:02 (прочетено 586)
Промяна График ЗОП 2017 - 2 26.10.2017 11:10 (прочетено 699)
Промяна график ЗОП 2017 - 1 19.04.2017 15:04 (прочетено 913)
Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП 27.03.2017 12:03 (прочетено 969)
График ЗОП 2017г. 27.03.2017 11:03 (прочетено 951)