Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
График ЗОП 2020г. - 2 - актуализиран 07.05.2020 15:05 (прочетено 24)
График ЗОП 2020г. 07.05.2020 15:05 (прочетено 27)
Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019г. 17.03.2020 15:03 (прочетено 104)
Покана за оборудване кухни на ДСП 22.07.2019 14:07 (прочетено 272)
Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г. 09.04.2019 12:04 (прочетено 362)
График ЗОП 2019г. 19.02.2019 18:02 (прочетено 453)
Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г. 13.04.2018 08:04 (прочетено 744)
Промяна График ЗОП 2018г. 14.03.2018 08:03 (прочетено 776)
График ЗОП 2018г. 09.02.2018 16:02 (прочетено 937)
Вътрешни правила за управление цикъла на ОП 08.02.2018 14:02 (прочетено 870)
Промяна График ЗОП 2017 - 2 26.10.2017 11:10 (прочетено 1012)
Промяна график ЗОП 2017 - 1 19.04.2017 15:04 (прочетено 1207)
Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП 27.03.2017 12:03 (прочетено 1266)
График ЗОП 2017г. 27.03.2017 11:03 (прочетено 1267)