Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
ОП-2019-3 - Доставка на хранителни продукти за 2019 година 14.02.2019 17:02 (прочетено 16)
ОП-2019-2 -Строителен надзор "Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР 08.02.2019 16:02 (прочетено 43)
ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР 07.02.2019 12:02 (прочетено 103)
ОП-2018-3-Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа 06.07.2018 12:07 (прочетено 389)
ОП-2018-2 - Обществен превоз на пътници 22.05.2018 11:05 (прочетено 404)
ОП-2018-1 - Доставка на ел. енергия - 2018г. 08.01.2018 13:01 (прочетено 598)
ОП-2017-4 - Доставка на горива за автомобилите - 2018г. 29.12.2017 09:12 (прочетено 818)
ОП-2017-3 - Доставка на хранителни продукти за 2018г. 20.12.2017 14:12 (прочетено 755)
ОП-2017-2А - Доставка на ел. енергия 01.11.2017 10:11 (прочетено 759)
ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия 29.08.2017 13:08 (прочетено 650)
ОП-2017-1 - Доставка на горива за автомобилите - 2017г 18.01.2017 14:01 (прочетено 1170)
ОП-2016-7 - Закриване на старо депо за ТБО на община П. баня 28.12.2016 12:12 (прочетено 1655)
ОП-2016-6 - Доставка на хранителни продукти за 2017г. 19.12.2016 08:12 (прочетено 1140)