Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
ОБ-2018- 7 - Ремонт ДГ "Синчец" в 2 позиции 14.06.2018 16:06 (прочетено 77)
ОБ-2018-6 - Изготвяне на работни проекти 2 позиции 08.06.2018 14:06 (прочетено 62)
ОБ-2018-5 - Доставка на горива за сезон 2018/19година 12.04.2018 12:04 (прочетено 110)
ОБ-2018-4 - Ремонт сгради - Пожарна 12.04.2018 12:04 (прочетено 147)
ОБ-2018-3-Доставка на съдове за смет в три позиции 14.03.2018 08:03 (прочетено 235)
ОБ-2018-2 - Услуга с машини с водач за нуждите на общината 09.03.2018 08:03 (прочетено 181)
ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г. 13.02.2018 10:02 (прочетено 269)
ОБ-2017-12 - Ремонт пътища/улици 2017г. в 3 обособени позиц 29.12.2017 09:12 (прочетено 335)
ОБ-2017-11- Снегопочистване зимен сезон 2017/2018 23.10.2017 16:10 (прочетено 357)
ОБ-2017-10 - Ремонт улици 2017г. в 3 обособени позиции; 18.08.2017 13:08 (прочетено 528)
ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор 17.07.2017 12:07 (прочетено 546)
ОБ-2017-7-Ремонт сгради в две обособени позиции 05.06.2017 16:06 (прочетено 623)
ОБ-2017-8- Ремонт улици 2017г. с една позиция 05.06.2017 15:06 (прочетено 677)
ОБ-2017-6 - Доставка на горива за сезон 2017/2018 година 05.05.2017 11:05 (прочетено 638)
ОБ-2017-5 - Транспорт по изпълнение на културна програма 05.05.2017 11:05 (прочетено 585)
ОБ-2017-4- Услуга с машини с водач за нуждите на община П. б 10.03.2017 14:03 (прочетено 666)
ОБ-2017-3- Ремонт канализации 2017г.; 09.03.2017 15:03 (прочетено 684)
ОБ-2017-2 - Ремонт улици 2017г. в 9 обособени позиции 02.03.2017 17:03 (прочетено 743)
ОБ-2017-1 - Доставка на автомобил 13.02.2017 12:02 (прочетено 863)
ОБ-2016-7 - Ремонт на улици 3 06.12.2016 15:12 (прочетено 844)
ОБ-2016-6 - Ремонт на улици 2 20.10.2016 10:10 (прочетено 1082)
ОБ-2016-5 - Зимно поддържане пътна и улична мрежа 13.10.2016 13:10 (прочетено 1104)
ОБ-2016-4 - Доставка на дърва и въглища 08.08.2016 09:08 (прочетено 1147)
ОБ-2016-3 Текущ ремонт читалище "Михал Захариев" 18.07.2016 09:07 (прочетено 1156)
ОБ-2016-2 - Проектиране и изграждане на детска площадка 11.07.2016 11:07 (прочетено 1187)
ОБ-2016-1 Доставка на съдове за смет 21.06.2016 15:06 (прочетено 1232)