Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
ОБ-2018-1 - Ремонт канализации 2018г. 13.02.2018 10:02 (прочетено 78)
ОБ-2017-12 - Ремонт пътища/улици 2017г. в 3 обособени позиц 29.12.2017 09:12 (прочетено 142)
ОБ-2017-11- Снегопочистване зимен сезон 2017/2018 23.10.2017 16:10 (прочетено 162)
ОБ-2017-10 - Ремонт улици 2017г. в 3 обособени позиции; 18.08.2017 13:08 (прочетено 331)
ОБ-2017-9-Доставка на ел. енергия до сключване на договор 17.07.2017 12:07 (прочетено 328)
ОБ-2017-7-Ремонт сгради в две обособени позиции 05.06.2017 16:06 (прочетено 428)
ОБ-2017-8- Ремонт улици 2017г. с една позиция 05.06.2017 15:06 (прочетено 452)
ОБ-2017-6 - Доставка на горива за сезон 2017/2018 година 05.05.2017 11:05 (прочетено 435)
ОБ-2017-5 - Транспорт по изпълнение на културна програма 05.05.2017 11:05 (прочетено 395)
ОБ-2017-4- Услуга с машини с водач за нуждите на община П. б 10.03.2017 14:03 (прочетено 475)
ОБ-2017-3- Ремонт канализации 2017г.; 09.03.2017 15:03 (прочетено 493)
ОБ-2017-2 - Ремонт улици 2017г. в 9 обособени позиции 02.03.2017 17:03 (прочетено 554)
ОБ-2017-1 - Доставка на автомобил 13.02.2017 12:02 (прочетено 608)
ОБ-2016-7 - Ремонт на улици 3 06.12.2016 15:12 (прочетено 634)
ОБ-2016-6 - Ремонт на улици 2 20.10.2016 10:10 (прочетено 853)
ОБ-2016-5 - Зимно поддържане пътна и улична мрежа 13.10.2016 13:10 (прочетено 856)
ОБ-2016-4 - Доставка на дърва и въглища 08.08.2016 09:08 (прочетено 923)
ОБ-2016-3 Текущ ремонт читалище "Михал Захариев" 18.07.2016 09:07 (прочетено 944)
ОБ-2016-2 - Проектиране и изграждане на детска площадка 11.07.2016 11:07 (прочетено 973)
ОБ-2016-1 Доставка на съдове за смет 21.06.2016 15:06 (прочетено 1025)