Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 384)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 392)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 718)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 627)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 612)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 654)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 686)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 649)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 629)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 672)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 621)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 664)