Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 1070)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 1118)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1278)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1158)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 1152)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1217)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1247)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 1260)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 1229)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1357)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1208)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 1240)