Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 989)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 1017)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1190)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1058)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 1082)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1128)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1174)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 1144)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 1130)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1207)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1121)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 1161)