Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Заповед за утвърждаване на бюджетите 16.03.2016 14:03 (прочетено 910)
Дейност Образование - детски градини 16.03.2016 13:03 (прочетено 936)
СОУ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1126)
ПГ по РХ Павел баня 30.04.2015 15:04 (прочетено 1002)
Горно Сахране 30.04.2015 15:04 (прочетено 1008)
Скобелево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1055)
Габарево 30.04.2015 15:04 (прочетено 1114)
Търничени 30.04.2015 15:04 (прочетено 1066)
Тъжа 30.04.2015 15:04 (прочетено 1068)
Александрово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1103)
Манолово 30.04.2015 15:04 (прочетено 1050)
Осетеново 30.04.2015 15:04 (прочетено 1096)