Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Статия Публикувано
Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015година 19.04.2016 09:04 (прочетено 1629)
Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2014година 02.04.2015 08:04 (прочетено 2206)
Обща информация за възложителя 25.03.2015 15:03 (прочетено 2178)