Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Регистри » Регистър на заповеди на кмета на общината за допускане на ПУ
Posted by SB on 2020/7/13 16:52:53 (20 reads )

Регистри » Технически паспорти
Posted by SB on 2020/5/21 13:26:45 (33 reads )

Технически паспорти 2016г.

Технически паспорти 2017г.

Технически паспорти 2018г.

Технически паспорти  2019г.

Технически паспорти  2020г.


Регистри » Въведени в експлоатация строежи от 4 и 5 категория
Posted by SB on 2020/5/21 13:23:33 (27 reads )

Въведени в експлоатация строежи от 4 и 5 категория 2016г.

Въведени в експлоатация строежи от 4 и 5 категория  2017г.

Въведени в експлоатация строежи от 4 и 5 категория 2018г.

Въведени в експлоатация строежи от 4 и 5 категория  2019г.

Въведени в експлоатация строежи от 4 и 5 категория  2020г.


Регистри » Разрешения за строеж
Posted by SB on 2018/4/30 9:20:02 (485 reads )

Разрешения за строеж 2016г.

Разрешения за строеж 2017г.

Разрешения за строеж 2018г.

Разрешения за строеж 2019г.

Разрешения за строеж 2020г.


Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори