Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : Подават се декларации за нежилищните имоти
Posted by SB on 2010/6/17 9:04:35 (2268 reads )

Подават се декларации за нежилищните имоти