Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Уникалната балнеология на Павел баня
Posted by SB on 2010/5/19 16:59:39 (6567 reads )

- Уникалната балнеология на Павел баня

       Уникалната балнеология на Павел баня
 
В ранния следобед на 13 май, балнеолечебната и туристическа дестинация гр. Павел баня посрещна истински десант от журналисти, пристигнали от областните и централните медии. Привлече ги организираната от Общината Първа журналистическа конференция под мотото „Павел баня – уникална балнеология”.  Големият интерес към тази изява беше провокиран от  неприятен слух в началото на годината, че минералната вода в Павел баня е „свършила”, който бе прибързано тиражиран от някои медии търсещи сензация. Но той шокира както местното население, така и много специалисти в областта на балнеолечението, а най-вече хиляди пациенти, които години наред са търсили и намирали тук лек за болежките си – главно свързани с травми или заболявания на опорно-двигателния апарат. И съвсем естествено към общинското ръководство и лечебните бази в града полетяха запитвания от цялата страна, а това започва да се отразява неблагоприятно върху курортната политика на общината. Слухът се появи и набра скорост, когато една сутрин подранили посетители на хигиенната баня в сградата на Специализираната болница за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, бяха стъписани от странно съобщение на входната врата: „Банята не работи. Няма вода.” Същия ден директорът на болницата – докторът по медицина Антонин Гечев съобщи в общината, че приключва с балнеолечението. Новината беше  достатъчно стряскаща, за да предизвика за нула време истинска психоза не само в града, но и в цялата община.. Причините за абсурдната ситуация са комплексни, но в основата им е един недобре премислен текст в закона, уреждащ проблема за собствеността, управлението и разпределението на геотермалните води. Изтълкуван по възможно най-бюрократичния начин от безхаберни чиновници в няколко министерства, той дава основание за една скудоумна заповед за преразпределяне на водите, която наистина спира „кранчето” към основната болнична база, където в момента са се лекували стотици хора. Разбира се, след светкавичната лична намеса на кмета на общината г-н Станимир Радевски,  проблемът е решен, но голямата вероятност той да се появи отново наложи да се постави на широко обществено внимание и обсъждане необходимостта от спешното му решаване. Това определи и дневния ред на свиканата конференция. По основната й тема: „Свърши ли минералната вода в гр. Павел баня? Не – вода има!!!” подробно изложение направи кметът г-н Станимир Радевски. Той изтъкна, че в Павел баня от древността извира лечебна минерална вода. Температурата й е от 50 до 61 градуса, а общият дебит на седемте естествени сондажни хидротермални източници е 950 л/мин. Тази вода съществува и сега и никога не е изчезвала. Но, съгласно Закона за водите, приет след 1947 година, минералните води са изключителна държавна собственост и общините – вкл. и Павелбанска община – са лишени от възможността да имат инициатива и отношение по решаването на какъвто и да било проблем, свързан с този природен ресурс на тяхната територия. Междувременно в града се откриват нови лечебни центрове и хотели, които получават разрешение от Министерство на околната среда и водите за ползване на минералните води. Според г-н Радевски причината за пораждане на проблеми за общините и конфликти сред ползвателите е остарялата система за разпределение на термалните води, което налага спешни промени в законодателството, уреждащо тази материя, като се използва опита на водещи европейски страни. Той обаче сподели, че е обнадежден и изрази благодарност към премиера Бойко Борисов и правителството, че за пръв път след 20 години се предприемат конкретни промени в тази насока. Става дума за подготвяния законопроект, който да промени собствеността на хидротермалните находища от държавна в общинска. Това ще даде възможност на общините много по-справедливо и целесъобразно да се разпореждат с геотермалните води и да ги преразпределят според нуждите на отделните лечебни и СПА- центрове на тяхната територия, както и да възлагат проучвателни работи за разкриването на нови находища на минерална вода.
Г-н Радевски отговори изчерпателно на многото журналистически въпроси. Зам. кметът на общината г-жа Йорданка Енева изнесе информация, че съгласно разработената стратегия за развитието на общината до 2025 г. е предвидено легловата база за почивка и лечение в града да достигне до 10 хиляди легла в т.ч и в частни хотели и квартири. За сега, с новопостроените бази, реално може да се достигне до 6 хиляди легла, а като се вземат предвид някои бъдещи инвестиционни намерения, в близките години капацитетът може да достигне до 8 хиляди легла. В дискусията, в която освен журналисти взеха участие ръководители и лекари от водещите балнеолечебни комплекси в града, бяха обсъдени и някои актуални проблеми, например: при условията на държавен монопол върху геотермалните води не възникват ли възможности за корупционни практики при даване на разрешение за ползването им; има ли случаи на криминално отклоняване на минерални води за частно ползване и как се осъществява контрол да не се допускат такива. Не бе спестено и опасението, че наличието на СПА-хотели от висока класа наред с тези, приемащи пациенти по линия на НОИ и по клинични пътеки ще поляризира твърде драстично хората, които са дошли в града на лечение и отдих.
По точка втора „Балнеологията в гр. Павел баня – крачка напред”, управители и главни лекари от основните лечебни бази в града споделиха интересна информация за непрекъснато усъвършенстващите се методи на лечение, чиято уникалност се дължи на два основни фактора: уникалните термални и минерални свойства на водата и високия професионализъм и практически опит на медицински кадри, които работят тук. Специално внимание бе отделено на необходимостта от ранна профилактика и възпитаване на правилен двигателен режим и начин на живот  – проблеми, по които специалистите все по-интензивно работят с пациентите си. Доайенът на балнеолечението в града проф. Георги Гечев сподели уникалния си метод на лечение, защитен в научната му дисертация, с който придобива международна известност. На Участниците в конференцията посетиха и разгледаха  основните балнеоложки центрове  в града: Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД – най-старата база с 54 годишна история; Оздравителния център за профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД; ПРО „Ягуар”; Комплекс „Милениум”; Балнеохотел „Маркони”; СПА хотелите „Калифорния” и „Севтополис”.
На 14-ти май конференцията приключи с екскурзионна програма до исторически, етнографски и природни забележителности, с които са богати селищата на територията на общината.
Основната полза от конференцията бе, че журналистите на място се увериха: минералната вода в Павел баня не е изчезнала! Нейните фонтани продължават да извират от тази благословена земя както ги е нарисувал в емблемата на града гръцкия художник-живописец Михалис Гарудис. А рехабилитационните бази и стотиците семейства в града, които предлагат частни квартири, очакват своите гости от страната и чужбина за да им предложат комфорт и ефикасно лечение. Нека са добре дошли и този сезон!
                                                                       Йорданка Трополова