Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Община Павел баня с три проекта по заетостта
Posted by SB on 2009/9/30 9:35:20 (2315 reads )

- Община Павел баня с три проекта по заетостта

На заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, което се проведе на 28 септември бяха обсъдени и гласувани регионалните програми към Националния план по заетост на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г. От област Стара Загора са предадени общо 16 проекта, като Община Павел баня по традиция води първенството с предложените 3 проекта и с тяхната реализация отново ще затвърди водещата си позиция на най-голям работодател в областта. Трите проекта са съответно за поддържане на общинската пътна мрежа, създаване на разсадник за посадъчен материал и поддържане на зелените площи и запазване на културните ценности в общината. Общата стойност на проектите е 118 900 лв., като при одобрението им ще бъде осигурена заетост на 35 човека от общината.