Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Поздравителни адреси за празника
Posted by SB on 2009/9/14 16:16:59 (6041 reads )

- Поздравителни адреси за празника

Поздравителен адрес от Президента на Република България

Поздравителен адрес от Министър-председателя на Република България