Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Друга информация : Покана за оборудване кухни на ДСП
Posted by SB on 2019/7/22 14:23:54 (106 reads )

Покана за оборудване кухни на ДСП

Покана, публикувана на 22.07.2019г.