Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2019-7 - Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с.
Posted by SB on 2019/7/23 14:16:00 (236 reads )

ОП-2019-7 - Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с.

 

Решение, публикувано на 23.07.2019г.

Обявление, публикувано на 23.07.2019г.

Документация , публикувано на 23.07.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 23.07.2019г.

Протокол 1, публикуван на 23.10.2019г.

 Съобщение отваряне на ценови оферти, публикувано на 22.01.20120г.