Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обявления на детски градини : ДГ "Незабравка" с. Тъжа - Обявления училищен плод
Posted by SB on 2019/6/13 11:31:46 (86 reads )

ДГ "Незабравка" с. Тъжа - Обявления училищен плод

Обявления 2019г, публикувано на 13.06.2019г.

Заповед за избран заявител  2019г, публикувано на 16.07.2019г.