Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Наредба за управление на земи от общински поземлен фонд
Posted by SB on 2019/3/6 16:50:12 (346 reads )

Наредба за управление на земи от общински поземлен фонд

 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на земи от общински поземлен фонд