Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Наредба за изграждане и опазване на зелената система
Posted by SB on 2019/2/27 15:11:09 (209 reads )

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Предложение за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Павел баня