Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР
Posted by SB on 2019/2/7 12:23:00 (1194 reads )

ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР

Решение, публикувано на 07.02.2019г.

Обявление, публикувано на 07.02.2019г.

Документация , публикувано на 07.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 07.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 28.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 06.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 11.03.2019г.

Съобщение за спиране на процедурата, чл. 203 от ЗОП, публикувано на 13.03.2019г.

Информация за обжалване АОП, публикувано на 13.03.2019г.

Определение на КЗК по жалба публикувано на 27.03.2019г.

Решение и обявление за изменение, публикувано на 15.05.2019г.

Протокол № 1, публикуван на 13.06.2019г.

Протокол № 2, публикуван на 13.06.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.06.2019г.Протокол № 3, публикуван на 24.07.2019г.

Протокол № 4, публикуван на 24.07.2019г.

Доклад на комисията, публикуван на 24.07.2019г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 24.07.2019г.

Договор, публикуван на 26.09.2019г.

Приложение 2, публикувано на 26.09.2019г.

Приложение 3, публикувано на 26.09.2019г.

Приложение 5 и 6, публикувано на 26.09.2019г.

Приложение 7, публикувано на 26.09.2019г.

Съобщение, публикувано на 26.09.2019г.

Обявление АОП за възложена поръчка, публикувано на 26.09.2019г.