Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд
Posted by SB on 2019/1/3 11:32:53 (322 reads )

Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд

Проект  за изменение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд