Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Изменение в Наредбата за местните данъци и такси
Posted by SB on 2018/12/16 14:09:38 (408 reads )

Изменение в Наредбата за местните данъци и такси

Изменение в Наредбата за местните данъци и такси