Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Изплащат се стипендиите на одобрените студенти
Posted by SB on 2018/11/5 8:32:10 (3146 reads )

- Изплащат се стипендиите на одобрените студенти

Месечни стипендии на студенти

Стипендии на студенти първокурсници