Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки на СУ : ОП-2018-1 - Доставка на гориво
Posted by SB on 2018/10/24 16:27:00 (277 reads )

ОП-2018-1 - Доставка на гориво

Решение, публикувано на 24.10.2018г

Договор, публикуван на 08.11.2018г