Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Комисии за определяне на земеделските масиви
Posted by SB on 2018/8/13 11:28:46 (2914 reads )

- Комисии за определяне на земеделските масиви

Заповед РД 07-205/01.08.2018г.