Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред
Posted by SB on 2018/6/4 15:03:00 (489 reads )

Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред

Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в община Павел баня