Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред
Posted by SB on 2018/6/4 15:03:00 (527 reads )

Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред

Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в община Павел баня