Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти
Posted by SB on 2018/5/4 12:03:00 (630 reads )

Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти

Проект за изменение на Обобщената тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти