Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 03.05.2018г.
Posted by SB on 2018/5/3 10:15:46 (581 reads )

Съобщение от 03.05.2018г.

Заповед № РД 14-36 от 30.04.2018г.