Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Пазарни консултации : Реконструкция и разширение кметство Община Павел баня
Posted by SB on 2018/3/16 8:09:31 (734 reads )

Реконструкция и разширение кметство Община Павел баня

Покана и разрешение за строеж, публикувано на 16.03.2018г.

Количествена сметка, публикувано на 16.03.2018г.

Декларация, публикувано на 16.03.2018г.