Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Отчет на Програмата за енергийна ефективност
Posted by SB on 2018/3/2 13:31:53 (3285 reads )

- Отчет на Програмата за енергийна ефективност

Отчет  за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност за 2017г.