Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви по ЗУТ : Съобщение от 21.02.2018г.
Posted by SB on 2018/2/23 10:36:05 (737 reads )

Съобщение от 21.02.2018г.

Заповед РД 14-17/21.02.2018г.

.