Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Заповед на кмета относно птичи грип
Posted by SB on 2017/11/9 14:07:45 (4397 reads )

- Заповед на кмета относно птичи грип

Заповед на кмета относно птичи грип