Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Заповед зимна обстановка 2017/2018г.
Posted by SB on 2017/10/31 10:55:11 (4269 reads )

- Заповед зимна обстановка 2017/2018г.

Заповед РД 10-245/26.10.2017г.