Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Услуги : Линк за достъп до проверка на задълженията към МДТ
Posted by SB on 2017/9/18 11:44:04 (1553 reads )

Линк за достъп до проверка на задълженията към МДТ

https://46.47.80.245/OnlineReportWSClient/obligations