Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Наредба за принудително премахване на незаконни строежи
Posted by SB on 2017/8/18 13:53:49 (1111 reads )

Наредба за принудително премахване на незаконни строежи

  

Проект за изменение на наредба за принудително премахване на незаконни строежи и части от тях