Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Ще има обучение по плуване за децата
Posted by SB on 2017/5/31 16:33:01 (1398 reads )

- Ще има обучение по плуване за децата

Вътрешни правила

Заявление

Срок за подаване на заявленията: 06.07.2017г.