Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Друга информация : Промяна график ЗОП 2017 - 1
Posted by SB on 2017/4/19 15:59:11 (1043 reads )

Промяна график ЗОП 2017 - 1

Заповед РД 10-109/ 19.04.2017г. публикувана на 19.04.2017г.