Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Друга информация : Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Posted by SB on 2017/3/27 12:00:34 (1089 reads )

Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП., публикувана на 27.03.2017г.;