Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Приемат се документи за стипендии на студенти
Posted by SB on 2017/2/22 16:09:51 (1445 reads )

- Приемат се документи за стипендии на студенти

Правилник и заявление

Заповед годишни стипендии

Заповед еднократни стипендии