Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2017/2/6 17:02:00 (990 reads )

- Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление от "Кастамону - България" АД с. Горно Сахране