Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже
Posted by SB on 2016/12/21 13:38:52 (1439 reads )

Изменение на правилата за публично обсъждане на проектобюдже

Предложение за изменение на правилата за публично обсъждане на проекта за общински бюджет