Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти на нормативни актове : Изм. 1 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9
Posted by SB on 2016/12/21 13:35:29 (1339 reads )

Изм. 1 на Наредбата местните такси и цени на услуги по чл.9

Проект 1 за изменение и допълнение на наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги по чл.9