Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

2016 : Октомври 2016
Posted by SB on 2016/10/11 10:00:49 (1293 reads )

Октомври 2016

Относно: Разрешение за изработване проект за ПУП

Относно: Актуализация на Бюджет 2016, публикувано на 13.10.2016г.