Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Информация : 1. Закриване на старо депо за ТБО
Posted by SB on 2016/9/28 11:12:22 (1313 reads )

1. Закриване на старо депо за ТБО

Информация, публикувана на 28.09.2016г.