Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Проекти на нормативни актове : Проект на наредба за записване в детските градини
Posted by SB on 2016/8/1 15:31:27 (1505 reads )

Проект на наредба за записване в детските градини

 

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини