Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Предстои ремонт на читалището в с.Манолово
Posted by SB on 2016/7/13 10:58:46 (1348 reads )

- Предстои ремонт на читалището в с.Манолово

Кметът на община Павел баня Станимир Радевски подписа Споразумение с Министерството на труда и социалната политика за извършване на текущ ремонт на читалище „Михал Захариев” с. Манолово по Проект „Красива България”. Стойността на обекта е 52 966 лева.