Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ : Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015година
Posted by SB on 2016/4/19 9:09:56 (1630 reads )

Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015година

Информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015година