Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-16-3- Проектиране и СМР на многофамилни жил. сгради
Posted by SB on 2016/3/7 8:53:02 (2277 reads )

ОП-16-3- Проектиране и СМР на многофамилни жил. сгради

Решение, публикувано на 07.03.2016г.

Обявление, публикувано на 07.03.2016г.

Документация, публикувано на 07.03.2016г.

Протокол 1, публикуван на 10.05.2016г.

Съобщение отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.06.2016г.

Протокол 2, публикуван на 01.07.2016г.

Протокол 3, публикуван на 01.07.2016г.

Решение изпълнител, публикувано на 01.07.2016г.

Протокол връщане гаранции, публикувано на 28.07.2016г.

Протокол върнати гаранции, публикувано на 08.08.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 12.10.2016г.

Информация до АОП за сключен Договор , публикуван на 12.10.2016г.

Протокол върнати гаранции , публикуван на 14.10.2016г.

Протокол след решение на КЗК , публикуван на 18.11.2016г.

Решение , публикувано на 18.11.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 08.02.2017г.

Информация до АОП за сключен Договор , публикуван на 08.02.2017г.

Информация за възстановена гаранция, публикувано на 28.02.2017г.

Обявление до АОП за изпълнен договор по позиция 1, публикувано на 17.11.2017г.

Протокол за връщане на гаранция към договор № 8/06.02.2016г. , публикувано на 17.11.2017г.