Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Публични покани : ПП-16-1 -Услуга - Проектиране ВИК мрежа Павел баня
Posted by SB on 2016/2/22 14:09:53 (1730 reads )

ПП-16-1 -Услуга - Проектиране ВИК мрежа Павел баня

Публична покана, публикувана на 22.02.2016г.

Документация, публикувана на 22.02.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.03.2016г.

Договор, публикуван на 08.04.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.