Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отложиха бюджета на общината за следващата седмица
Posted by SB on 2016/1/29 16:02:28 (1582 reads )

- Отложиха бюджета на общината за следващата седмица

Редовното заседание на  Общинския съвет на 28 януари започна при изключителен обществен интерес от страна на гражданите на община Павел баня. Като точка дванадесета от предварително обявения дневен ред, трябваше да се обсъди и приеме бюджета на общината за 2016г.
Председателят на бюджетната комисия Атанас Пъдев обаче предложи приемането на бюджета да се отложи за 5 февруари. Беше изтъкнато, че са проведени няколко заседания на постоянните комисии, но тъй като имало нови предложения /не стана ясно от кого/ общинските съветници имат нужда да работят още върху бюджета.
От страна на кмета на общината и  общинската администрация се настоя бюджета да се гледа на настоящото заседание и се зададе въпроса дали не се очаква бюджета на Иса Бесоолу, какъвто през последните години се е приемал.
След отлагането на бюджета Общинският съвет продължи работата си по дневния ред, като го допълни с още три точки.
За представител в Областния съвет за развитие беше избран Председателя на съвета Шендоан Халит.
Приети бяха: Програма за развитие на туризма в община Павел баня за 2016г., План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци, отчет за състоянието на общинската собственост за 2015г., Стратегия за управление на общинската собственост за мандата, Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016г. Бяха взети и решения за отдаване под наем на общинска собственост и др.
Препъни камък се оказа отново освобождаването на Управителя на общинска фирма „Алтея”. Нямаше яснота в намеренията на общинските съветници как ще се процедира с общинската фирма. Чуха се становища тя да бъде закрита, както и обратното – да се запази, като се смени управителя, но до решение не се стигна.
За финал на заседанието беше обсъдено и прието предложение от кмета на общината за разпределение на остатъчна сума от около 30 хил.лв. от капиталовата субсидия, която не е била приета в актуализация на бюджета в края на 2015г. и Министерството на финансите изисква да им бъде върната. С едно решение на Общинския съвет ще се направи опит сумата да бъде изразходвана за преходни обекти.